Springe direkt zu Inhalt

Wywiady w Polsce

News vom 11.09.2017

Do celów naszego projektu poszukujemy osób, które po ukończeniu 45. roku życia rozpoczęły własną działalność gospodarczą, nie mając w tym dotychczas doświadczenia.

Ponadto dla tych osób przejście na samozatrudnienie powinno stanowić zmianę w odniesieniu do dotychczasowego biegu życia i kariery zawodowej.

Rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa nie jest czynnikiem istotnym. Nie jest także istotne, czy zostało one założone w pojedynkę czy w ramach współpracy, oraz jaki godzinowy wymiar pracy miesięcznie wymaga jego prowadzenie.

Chcielibyśmy przeprowadzić wywiady zarówno z osobami, których działalność znajduje się wciąż na etapie rozwoju (2-3 lata po założeniu), jak i z tymi, których działalność jest już w pełni rozwinięta, a tak-że z osobami, których działalność musiała z jakichś powodów zostać zakończona.

Jedynymi kryteriami jest fakt, iż rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło po 45. roku życia i stanowiło nowe doświadczenie zawodowe i zerwanie z dotychczasowym trybem życia.

 

Kiedy wywiady będą przeprowadzane?

Wywiady będą przeprowadzane w okresie od października do listopada 2017 roku. Naszym głównym celem jest dowiedzieć się o Państwa osobistych do-świadczeniach w prowadzeniu własnej działalności, problemach, jakie Państwo spotkały przy zakładaniu i prowadzeniu firmy, oraz strategiach radzenia sobie z aktywnością zawodową w starszym wieku. Chcieli-byśmy usłyszeć, jakie pomysły i sugestie mają Państwo odnośnie możliwej poprawy Państwa sytuacji, tak, aby uczynić rozpoczęcie aktywności zawodowej mniej problematyczne.

Jak będzie wyglądał wywiad?

Wywiad będzie miał charakter poufny. Rozmowa, za Państwa zgodą, będzie nagrywana na dyktafon w celu późniejszego dokładnego spisania Państwa opinii. Rozmowa może być przeprowadzona w Państwa do-mu, miejscu pracy lub każdym innym wyznaczonym przez Państwa miejscu.

Co dzieje sie z nagraniami/informacjami?

Wszystkie informacje, jakie zbierzemy podczas wywiadu będą traktowane, jako poufne, a Państwa dane osobowe nie zostaną użyte nigdzie w raporcie z ba-dań. Nie zostaną także przekazane żadnym osobom trzecim.

Czy chciałaby Pani/Pan wziąć udział w badaniu?

Może Pani/Pan skontaktować się z nami drogą telefoniczną lub mailową, listownie, jak i za pomocą faksu. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia miejsca i czasu wywiadu.

Nie jest Pani/Pan w stanie wziąć udziału w badaniu, ale zna Pani/Pan kogoś kto mógłby być zainteresowany?

Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa pomoc także w postaci rozdania tej ulotki osobom, które mogły by być zainteresowane  udzieleniem nam wywiadu - Państwa znajomym, kolegom z pracy, sąsiadom, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo.

Czy ma Pani/Pan jakieś pytania?

Jeśli mają Państwo jakieś pytanie, bardzo prosimy o kontakt. Będziemy zadowoleni, gdy będziemy mogli udzielić Państwu dalszych informacji

Czekamy na usłyszenie Państwa historii/ Czekamy na kontakt od Państwa !

Jeśli rozpoczął/ęła Pan/Pani własną działalność gospodarczą po skończeniu 45. roku życia, jest Pani/Pan osobą, z którą chcielibyśmy przeprowadzić wywiad!


Kontakt

Justyna Stypinska (kierownik projektu)

tel: 510 255 299

mail: justyna.stypinska@fu-berlin.de

Karolina Siwek 

tel: 691688821

mail: karolina.siwek@student.uj.edu.pl

Instytut Socjologii UJ 

ul. Grodzka 52, 31-044 Krakow

Fax: 12 430-20-99

(z dopiskiem Projekt MOMENT)13 / 14